De Digitale Dage – Dag 3 – Sidste dag

Efter to dage med fart på skulle dagen i dag d. 12-04-2013 blive den sidste dag ved De Digitale Dage 2013.

Dette er mit tredje indlæg fra DDD, hvor jeg beskriver hvad jeg har udført som projektleder. Dagen i dag stod i edderkoppens tegn, forstået på den måde at vi i dag skulle samle alle trådene eller alle spindets ender, som endte ud i en præsentation omhandlende case 1 ved DDD.

Morgenen startede med velkomsttaler og derefter tog vi et projekteringsmøde. I dag ville jeg sørge for, at grupperne opsummerede deres arbejde og videregav deres produkt samt deres mening omkring DDDs forløb og den proces vi som deltagere har været en del af. Det sidste jeg gjorde færdigt inden jeg tog hjem på dag to, var at forberede et processkema til hver gruppe. I skemaet var der formuleret en række spørgsmål omkring deres produkt, men især spørgsmål der skulle frembringe deres holdning til forløbet.
Der var i alt 6 faggrupper foruden mig selv. Alle disse grupper afleverede deres processkemaer til mig senest kl. 10.00, hvorefter jeg så kunne samle alle informationer til en fremlæggelse omkring vores forløb.
Kl. 12.30 stod jeg klar ved pulten. En mikrofon på pulten, et headset og et kamera var sat i forbindelse med mig og jeg kunne begynde min fremlæggelse. Alle der havde haft noget at gøre med DDD var mødt op for at høre præsentationen, så det var en stor glæde at få lov til at præsentere vores store stykke arbejde, som alle der havde deltaget i casen, var stolte over.
Jeg fortalte i min præsentation omkring de udfordringer vi havde haft. Omkring de ting vi har lært ved at deltage ved DDD og omkring den store vidensdeling, som med succes har fundet sted mellem studerende fra forskellige uddannelser og semestre.

Dagen blev sluttet af med et rejsegilde nede i gården på Porthusgade 1 i Aalborg. Det var en god måde at slutte af på pga. man fik talt med mange af sine studiekammerater man normalt ser hver dag, omkring deres oplevelser og erfaringer fra dagen. Ved samme lejlighed var der mulighed for at networke med de foredragsholdere og repræsentanter, som var tilstede.

Men DDD er faktisk ikke helt slut endnu. Tirsdag kl. 15.00 har vi fået arrangeret et møde med bygherren fra Østermarkskolen. Her skal vi omstille vores præsentation fra den procesorienterede præsentation vi havde i dag til en decideret bygherrepræsentation, som vi kender den fra byggeriets faser. Jeg er stolt over at vi ved DDD 2013 har udarbejdet et projekt, der i så høj grad har inspireret bygherren til at opsætte endnu en præsentation, hvor et ønskeresultat kunne være, at DDD fik sat et aftryk på det faktiske byggeri i form af en af de mange innovative idéer som DDD producerede.

For mig har det været en fornøjelse at deltage til DDD. Jeg har altid haft en drøm om at blive projektleder når jeg er færdiguddannet. Jeg er pt. også praktiksøgende inden for samme stilling. I den forbindelse er jeg taknemmelig for at fået lov til at “lege” projektleder i sådan et spændende projekt, hvor der har deltaget så mange dygtige studerende, som jeg har lært så meget af.

Som studerende kan det kun anbefales at deltage i dette BIM-eksperimentarium. Der er uanede mængder af viden man kan tilegne sig. Det er helt op til den enkelte studerende at tage det man vil have til denne event. Vidensdeling er bare i højsæde ved DDD.

Jeg håber, at jeg har givet jer en forståelse for, hvad det vil sige at deltage i DDD og nærer håb om, at der er endnu flere, der har interesse i at deltage i DDD 2014 enten som studerende, foredragsholder eller andet der har relevans, mulighederne er mange.

– Peter Haven, Projektleder DDD 2013

peterhaven@gmail.com

Twitter: Klik her
LinkedIn: Klik her
Blog: Klik her

Advertisement

Første møde med DDD som Projektleder

Første dag på De Digitale Dage (DDD) var en hæsblæsende oplevelse. Der var masser af nye indtryk og masser af nye mennesker at tage stilling til.

Min rolle i DDD er Projektleder og dette indlæg handler om min oplevelse på første dag ud af tre til DDD.

I morges kl 08.30 Begyndte den formelle del af DDD. Skoleledere, politikere og sponsorer afholdte indledende taler og derefter skulle vi igang. Jeg lagde ud med at indkalde alle gruppeledere fra de forskellige faggrupper: Ing MEP, Ing konstruktioner, arkitekter, BIM koordinatorer, Byggeledere samt IDM studerende. Min første barriere var at mailsystemet ikke virkede, så jeg måtte afsted med et USB-stik med dagsordenen for mødet på. Vi fik sat folk igang med at arbejde i samme retning og dagen var for alvor igang. Min første dag som projektleder har været utrolig hektisk. Der har ikke været en rolig stund. Hele tiden opgaver ind fra højre og venstre og ting jeg skulle godkende eller komme med mit input til. En rolle der passer mig rigtig godt.

Jeg har i samarbejde med en underviser valgt, at ledelsesstrukturen skal være motiverende og udviklende. Vi har sat få grænser for arbejdet således vi ikke går i stå med opgaverne. Vi har valgt at strukturen skal være procesfremmende og ikke bygget op på fastlagte rammer, der stiller detaljerede krav til faggrupperne, derved har vi arbejdet efter et højt engagement og høj indflydelse for de deltagende. Det er en måde, der tiltaler mig.

Mine opgaver i løbet af dagen har i høj grad bestået i at udarbejde dagsordner med relevans i deltagernes opgaver, arbejdsområder samt bygherres ønsker, indkalde til møderne og styrer dem. Efterfølgende har jeg noteret de udfordringer de forskellige grupper har haft og hjulpet med at løse dem således der skabes et flow i case 1 ved DDD.

Jeg har afsluttet dagen med at hjælpe vore IDM-folk med at forberede arbejdssedler til i morgen, hvor vi starter dagen med et morgenmøde, hvor grupperne får opgaverne og vi forhåbentligt får endnu en succesfuld dag. For dagen i dag er afsluttet med at nå de opgaver vi har sat os for. Det er så vidt jeg ved første gang det er sket til DDD.

I dag har jeg lært mange ting ved mit samarbejde med andre studerende bl.a.:
– Anvendelse af IFC filer til koalitionskontrol
– Indsigt i BPMN-diagram som planlægningsværktøj
– Forskellen på information mellem faggrupper og den information man modtager som projektleder
Det er sikker på at der venter mange flere emner og venter imorgen Torsdag, som er anden dag ud af tre på DDD.

Jeg har som sagt haft en fantastisk første dag på DDD og jeg synes det er utroligt givende at være et af midtpunkterne til et arrangement, hvor der vidensdeles på et så højt niveau, med så dygtige studerende fra næsten alle byggerelevante uddannelser i Aalborg.

Vi ses imorgen til endnu en dag i udviklingens og indlæringens tegn.

– Peter Haven

peterhaven@gmail.com

Twitter: Klik her
LinkedIn: Klik her
Blog: Klik her

De Digitale Dage d. 10 til 12 April 2013

Der er igen DDD på UCN i Porthusgade 1, 9000 Aalborg.

Der er i år 2 cases der arbejdes med. Den nationale case omhandlende en renovering af Østermark skolen i Aars og en international case omhandlende et nybyggeri af et sundhedshus i Pandrup. Der deltager ca. 500 studerende på årets DDD.

For jer der har lyst til at læse om DDD kan i klikke på følgende website http://www.ucn.dk/Forside/DDD/De_Digitale_Dage/Forside.aspx

Jeg vil i dette indlæg skrive overordnet om mine forventninger til DDD.

Det er første gang jeg skal deltage i DDD og med alt sandsynlighed også den eneste gang, da næste omgang DDD ligger i mit praktikforløb på uddannelsen som Bygningskonstruktør. Derfor valgte jeg at tage tyren ved hornene og søge ind som projektleder, hvilket jeg var heldig med at få lov til at være.
For at komme godt ind i stoffet til dette års DDD har jeg deltaget i møder med lærergruppen der arrangere DDD og et møde med bygherren fra byggesagen i Aars. Det skal nævnes at begge cases er byggesager der i en eller anden grad er eller skal igang.

Jeg forventer at min rolle, som projektleder bliver rigtig spændende. Jeg har aldrig deltaget i et så stort arrangement, hvor jeg skal få trådene til at nå sammen for et så stort projekt, hvor der deltager så mange studerende. Derfor regner jeg med at opgaven er forbundet med en vis mængde kaos og en masse opgaver, der kræver at jeg er fleksibel og struktureret på samme tid.
I samarbejde med en af underviserende på uddannelsen har jeg fået defineret følgende opgaver:

– Bidrage til fremdriften af projektet
– Planlægge opgaver og fremme flow
– Styre projekteringsmøder
– Tage stilling til bygherrensønsker og konsekvenserne af dette
– Være opmærksom på fokusområder

Jeg glæder mig meget til at prøve en “rigtig” projektleder rolle, da jeg synes denne rolle er rigtig interessant. Samtidigt bliver det spændende at se om jeg kan løfte opgaven.

Det bliver med sikkerhed nogle udfordrende og lærerige dage. Derfor håber jeg også at der kommer mange udefrakommende gæster for at se, hvordan det foregår og mange til at deltage i de inspirerende foredrag omkring BIM idag i i fremtiden, som også er et af tiltagende til DDD.

– Peter Haven

http://dk.linkedin.com/pub/peter-haven/6a/263/6b1

http://www.facebook.com/peter.haven.10
https://twitter.com/Peter_Haven
LinkedIn: Klik her
https://bimitcafeen.wordpress.com/

Skal jeg bruge Revit til dette projekt??

Hej Alle

Jeg har læst et godt blog indlæg på http://revitoped.blogspot.com/ og er helt enig med Steve, hvorfor tror virksomhederne og de ansatte at de ikke kan/skal bruge Revit hvis deres samarbejdes parter ikke bruger Revit. Det er bare at komme igang, det vil kun gavne jer selv fremover.

Hvis alle virksomhederne siger at de andre ikke bruger det, så vil vi heller ikke, hvorfor ikke bare begynde så kommer andre med. Lidt ligesom i folke skolen, (Søren må godt, så vil jeg også eller Søren tør, så tør jeg også)

Her under er Steve´s blog indlæg

/Dan Nissen – 7.sem

LinkedIn Her

Should I Use Revit for this Project?

It isn’t a surprising question, it’s asked often. I wrote a post before called “Yeah but”. That’s the kind of response that often comes after answering the question with, “Yeah, you should”.
“Yeah but… the architect isn’t using Revit, the engineers aren’t using Revit, we don’t really need 3D for this project, this project doesn’t have the margin, this project is fast track, this project isn’t big enough, this project is too big”… and so on.
A recent one I heard was, “The architect isn’t using Revit, should we use Revit MEP for this project?”
When Revit Systems was released in 2006, the essence of Autodesk’s marketing commentary was, “this is new software so it probably doesn’t make sense to tackle a project with it unless the architecture team is using Revit too.” I don’t think it is still true six years later. Sure we benefit from the modelling effort in architecture and structure but we can still benefit from the effort without them.
Is this our first project using Revit? – If yes, then maybe this project isn’t the ideal first project.
Otherwise, assuming we are comfortable with Revit, then why not? Is it a valid question for architects? As in, “We aren’t going to use Revit because the engineers are not using it.” There wasn’t a Revit Structure or MEP when Revit was introduced.
There is a lot more to Revit than just 3D. Why assume that there is no value in creating a model of the MEP scope of work even if the architect doesn’t use Revit? We will still be able to compare our model against 2D documentation by importing various 2D CAD views into the model. We can still export to 2D files for them to do the same. Why assume that we won’t learn anything from doing so? We don’t have to assume the burden of modelling the architecture or structure to get something out of the effort. Every project has some, or more often many, surprises. Modeling a project reveals more than doing one in 2D. Just try creating a model using only 2D documents as the guide.
When considering this I think it is important to be careful which measuring stick is being used. Is it measured according to the technical drafting staff, the project engineer or manager, the firm, the project or the owner? If we measure too closely to who performs a single task we lose sight of the bigger picture, the downstream ramifications of our choices. Revit challenges our assumptions and process. More often than not I hear decisions being based on a notion of “us and them” in the equation. Adversarial business relationships don’t make it easy to ensure a great result.
Given the chance, I’m betting that using Revit on any project (assuming some responsible preparation is in place) will ultimately prove to have been worthwhile, often in the least anticipated ways. I think this fits, “we don’t know what we don’t know”. I find I stumble into what I don’t know more often in 3D than in 2D.

NTI tools – add in til Revit og CAD

Hej alle

Jeg talte med NTI til De Digitale Dage, der blev jeg fortalt at de havde et tool som kunne hjælpe med flere ting i hverdagen, da jeg ikke kendte til deres tools kunne jeg tilmelde mig der webinar og lære om og bruge deres tools.

Det vil jeg gerne dele med jer da jeg tror at andre ville kunne få glæde af deres addin.

Se mere på http://www.nti.dk/seminar/cad-byggeri/3-maj-2012,-online-ntitools-webinar-(1).aspx

Jeg blev samtidigt fortalt at UCN skulle have en del studenter licencer(500) til disse tools så vi som studerende på UCN kunne komme til at bruge dem.

/Dan Nissen – 7.sem

LinkedIn Her

BIM University – i København

Hej Alle

Jeg er blevet gjort opmærksom på at der er et arrangement i KBH, som er meget interressant. Det omhandler fordelene ved bruge af BIM og der vil være eksperter og brugere med, så man kan få råd og vejledning.

Der vil være casestories fra bygherrer, entreprenøre og arkitekter, samtidigt vil der være tekniske løsninger på nogle af de problemstillinger der er i brigen af BIM.

Se linket: http://www.nti.dk/media/963931/invitation-dansk.pdf,

Jeg ville ønske at man som studerende havde flere muligheder for at deltage til denne slags arrangementer (gratis for stud. eller x antal pladser til med studie rabat)

/Dan Nissen – 7.sem

LinkedIn Her

De Digitale Dage 2012 på UCN

Hej alle

Så kommer igen De Digitale Dage på UCN, kom og få en på opleveren i forhold til BIM og samarbejdet mellem de forskellige faggrupper i byggebranchen.

De Digitale dage på UCN” er et årligt tilbagevendende arrangement, der afvikles i samarbejde mellem University College Nordjylland Teknologi, Aalborg Universitet, Tech College Aalborg og SmartCityDK. I år finder arrangementet sted fra d. 18. – 20. april på adressen UCN, Porthusgade 1, 9000 Aalborg.”

Læs mere på http://www.ucn.dk/Forside/DDD/De_Digitale_Dage/Forside.aspx

/Dan Nissen – 7.sem

LinkedIn Her

Milepæl – 4000 besøgende

Hej alle.

Så skete det endelig!
Siden Dan Nissen og René Martin Larsen d.15 februar 2011 oprettede bloggen, som et sted hvor IT-Cafeén kunne ligge deres materiale og viden op, så har ikke mindre end 4000 besøgt bloggen.
Set ud fra vi nærmest kun har sendt nyheder ud om bloggen internt på skolens mail, så må man sige det er et imponerende antal besøgende.

Vi håber i vil blive ved med at kigge herind og hente inspiration til jeres studie.

/IT-Cafeén

Bygkonstr. fra UCN til Bips konf. 2011

Dette blogindlæg viger en del fra hvad der normalt bliver smidt op på IT-Cafe’ens blog.

Det omhandler ikke noget om programmer, guider, dokumenter eller andre af disse ting.
Nej denne gang vil jeg rigtig gerne fortælle jer om hvordan 2 af mine venner fra klassen af og jeg oplevede Bips konferencen 2011, som de første konstruktør studerende i konferencens historie.

Forarbejde

Siden midt august havde vi adskillige møder med centeret nede i stueetagen, universitetet, og UCN, omkring hvad vi egentlig skulle lave over til konferencen.
Målet blev til sidst at gengive hvad vi lavede til De Digital Dage!

For dem som har været med til De Digitale Dage, så ved i, der skal arbejdes meget hurtigt hvis 3 studerende og 2 universitets studerende skal kunne gengive det på 2 dage.

Heldigvis endte det med at vi lavede TV- Køkken. Det er ment i den forstand at vi håndplukkede nogle emner som vi ville vise derover.
– Revit arkitekt model
– Tekla model (ingeniør)
– Byggewebs Extended Workspace
– Solibri (modeltjek)
– Afinity (rumbelastninger)
– Sigma integration fra Revit
– Bips standarder i henhold til IKT aftaler og dokumenthåndtering

Vi brugte så hele september måned on/off på og få udarbejdet en masse materiale som vi kunne tage med og arbejde på derover og vise små glimt af når interesserede mennesker fra branchen kom forbi og ville se noget specielt.

Konferencen

Jeg vil ikke fortælle hvad vi lavede i detaljer, da det nok ikke er interessant 🙂 I bund og grund brugte vi overnævnte programmer til at udarbejde et 170m2 villa som gik fra informationsniveau 0 til niveau 4.

Det spændende på denne konference var først og fremmest de mange fremlægninger af problematikker som firmaerne havde til hverdag i deres projekter.
Størstedelen af disse problemer var/er nogle som jeg er ganske sikker på kunne løses, hvis de begyndte at bruge de studerende noget mere!

Grunden til jeg siger dette, er at deltagerne kom ud fra disse fremlægninger, med en masse info om hvor svært BIM er, for så at gå hen til vores stand og se løsningerne på problematikkerne eller nogle rigtig gode alternative løsninger.
Efter at deltagerne havde fået øjnene op for at løsningen kunne ligge nede ved vores stand, så kom der et kæmpe fokus på hvad vi sad og lavede nede i hjørnet ved kaffebordet.

Denne fokus udnyttede vi groft sagt til at få kastet visitkort ud til højre og venstre og få gjort en kæmpe reklame for UCN og De Digitale Dage.
Alt sammen for at få sat, specielt jer studerende ved UCN i fokus, da der sidder rigtig mange som er dygtigere end os 3 til de enkelte programmer 🙂

Efter 2 dage med arbejde og fremlægninger omkring hvad vi kan forvente os i byggebranchen i fremtiden, vendte vi næsen hjem af mod Jylland.
Alle sammen med en masse svar på hvad vi studerende kan i forhold til erhvervslivet, når det kommer til de nye digitale processer og programmer.

Gulerodden ved at tage til bips konference

Vi tog derover med en forventning om at få lov til at snakke lidt med erhvervslivet og høre hvad de mente om BIM og alle de nye tiltag der kommer.
Langt hen af vejen var det os som blev spurgt om dette!
Det var meget uvant at 3 stk’s konstruktør studerende blev spurgt ind til hvad vi syntes. Specielt når man står overfor en direktør eller partner til et større arktiektfirma eller software udvikler.

Vi fik skabt en masse kontakter til erhvervslivet som godt kunne se at UCN konstruktørerne havde fat i noget vigtigt her.
Det affødte at flere nye firmaer ville møde op til næste års Digitale Dage (Hint til alle som overvejer at ansøge til det næste år)

Ellers var det vigtigste for os 3 som 6. semesters studerende nok at vi fik bekræftigelse på at de timer vi har lagt i BIM og digitale processer ikke er spildte. For den opmærksomhed vi fik omkring vores viden var større end vi havde forventet. Så klø på, derude på de yngre semestre!

Jeg vil gerne slutte af med og sige at samtlige konstruktørstuderende her ved UCN er i trygge hænder, når det kommer til at få muligheden for at vise sit fulde potentiale.
Centeret, lærerne og specielt studielederen Bruno har sørget for at vi undervejs i vores uddannelse har måtte afprøve de nye ting vi gerne ville.
Så stor tak til dem for at lade os komme ud på dybt vand og få den erfaring som erhvervslivet gerne ser vi kommer med, specielt til en konference af denne slags 🙂

/Kenneth Højbjerg, 6.sem

Hvad foregår der af IT projekter hos UCN?

Hej alle.

Det er noget tid siden jeg sidst har skrevet herinde.
Mest grundet et, efter min mening presset 6. semester projekt (primært min egen skyld, da jeg altid har flere bolde i luften) men også fordi jeg har været ude og samle inspiration til en masse nye indlæg, guider og mit hjertensbarn – IT kurset der florere ved UCN.

De seneste par måneder har der hos konstruktørerne ved UCN foregået en pokkers masse bag kulisserne, når det kommer til IT tiltag fra de studerende til de studerende. Vi når på månedligt basis vores delmål og ser os nødsaget til og flytte det endelige mål længere frem og gøre det endnu mere ambitiøst.

IT Cafeen er blevet større, dog er de fysisk stadig i biblioteket, men deres budskaber, tanker og ideer kommer ud til alle konstruktør skoler i Danmark via Dan Nissen fantastiske initiativ til denne blog. Samtidig har Dan været dygtig til at få et godt generations skifte når han er færdig til næste sommer.

IT Klubben fik ved dette semesters opstart, lov af UCN til at køre en test bestående af 4 kurser omkring generel IT brug.
Igennem 3 overståede kurser har jeg sammen med Thomas og Andreas fra 4. semester prøvet kræfter med de IT problemer som de studerende fra 1 – 3 semester kæmper med, samt givet dem fif, tricks, video guider og kurser. Det var været en kæmpe succes som vi nu skal arbejde videre på at få gjort endnu bedre til næste semester opstart.

Bloggen som mange fra skolen har været inde forbi, er stødt og roligt gået fra et “fif og tricks” sted, til et mere interaktivt forum.
I den forstand at i ikke længere bare kan finde lidt tekst herinde omkring hvad vi har fundet af nyttige ting til Revit, Byggeweb osv.
Nej den er udvidet med mere viden omkring den mere generelle IT brug. Den viden ligger nu i form af downloadbare pdf guider og videoer.

Software udvikling har indtil i foråret været noget ingen har tænkt over som et supplement til konstruktørlinjen ved UCN.
Jeg fremlagde en ide til lederen fra Center for byggeri og buisness, om software udvikling, grundet jeg fandt mange langsommelige arbejdsprocesser.
Det tog han til sig og skabte kontakt til datamatikerne ude på sofiendalsvej og jeg.
Indtil videre har skolen 2 ideer på tegnebordet ude hos dem og der er 3 ideer som snart skal fremlægges for dem.

Tanken med dette er at alle i den nærmeste fremtid skal kunne fremlægge sine software ideer og få dem gjort til virkelighed, hvis det er muligt for de studerende på sofiendalsvej.

 

Det er de projekter som en lille gruppe af konstruktør studerende har gang i.
Men vi slapper skam ikke af! I den nærmeste fremtid er der flere ideer og projekter som vi sætter i værk.

Alt sammen noget der vil gavne alle jer andre som studerende 🙂

/Kenneth Højbjerg, 6.sem

%d bloggers like this: